Kindle vs. Хартиени книги

7:12 PM

The Night Circus, Erin Morgenstern

1:07 PM

The Book Scavenger Hunt Tag

6:20 PM

Crush, Richard Siken

4:14 PM
егмонт

Пъкълът се е опразнил и всичките му демони са тук - "Ранзищи ме," Тахере Мафи (Разбий ме #2)

5:43 PM